ติดต่อเรา

และหลายคนก็สูญเสียครอบครัว คนที่ตนเองรักเพราะการพนันมีมากมาย เพราะไม่มีใครอยากอยู่กับคนที่ผีพนันเข้าสิง ไม่ทำมาหากินอะไร วันๆ เอาแต่หาเรื่องเดือดร้อนเขาบ้าน พออีกฝ่ายเตือนหรือห้ามก็เกิดมีปากเสียงกันรุนแรง การตั้งบ่อนการพนันเกิดจากความโลภมากของคนที่ไม่รู้จักพอ

 

สำนักงาน eipes.org. 154/420 ศาลาวชิราวุธ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10342. Tel. 02-2645731.

FAX. 02-2644937,022109802

E-mail : http://www.eipes.org/